Publicaties

Via de multifunctionele aangifte delen werkgevers ieder kwartaal informatie mee die de RSZ in staat stelt om statistieken te maken en ter beschikking te stellen. Een aantal statistieken worden op vaste tijdstippen gepubliceerd onder de vorm van brochures.

Loontrekkende tewerkstelling

Laatste update: 09 December 2020

Erratum Loontrekkende tewerkstelling eerste kwartaal 2019 en tweede kwartaal 2019:

In de eerdere versies van de publicatie voor 2019/1 en 2019/2 was een beperkte vertekening aanwezig in de verdeling naar hoofdverblijfplaats van de werknemer.

Dit is in de huidige versies rechtgezet.


Deze brochure onderzoekt de werkgelegenheid op grond van 3 facetten:

  • het aantal personen die op het einde van het kwartaal zijn tewerkgesteld,
  • het aantal arbeidsplaatsen op het einde van het kwartaal,
  • en het arbeidsvolume gedurende het kwartaal uitgedrukt in voltijdsequivalenten.

De tewerkstelling wordt onder andere verdeeld volgens de woonplaats van de werknemer. Er wordt ook bijzondere aandacht besteed aan deeltijdse tewerkstelling, aan seizoenarbeid en aan arbeid bij tussenpozen (in deze categorie vindt men ook de uitzendarbeid terug).

Aanvullende gegevens zijn te raadplegen in de rubriek onlinestatistieken.

    • Periodiciteit: de brochure over loontrekkende tewerkstelling wordt elk kwartaal gepubliceerd.

    • Eerste publicatie: De eerste publicatie betreft het vierde kwartaal van 1999.

Inleiding
van de brochure

Volledige
brochure

Tabellen
tewerk-gestelde
werknemers

Tabellen
arbeids-plaatsen

Tabellen
arbeids-
volume

Tabellen aantal
werkgevers

2020/2 2020/2  2020/2  2020/2  2020/2  2020/2 
2020/1 2020/1 2020/1  2020/1  2020/1 2020/1 
2019/4 2019/4 2019/4  2019/4  2019/4  2019/4 
2019/3 2019/3 2019/3 2019/3 2019/3 2019/3
2019/2 2019/2 2019/2 2019/2 2019/2 2019/2
2019/1 2019/1 2019/1 2019/1 2019/1 2019/1
2018/4 2018/4 2018/4 2018/4 2018/4 2018/4
2018/3 2018/3 2018/3 2018/3 2018/3 2018/3
2018/2 2018/2 2018/2 2018/2 2018/2 2018/2
2018/1 2018/1 2018/1 2018/1 2018/1 2018/1
2017/4 2017/4 2017/4 2017/4 2017/4 2017/4
2017/3 2017/3 2017/3 2017/3 2017/3 2017/3
2017/2 2017/2 2017/2 2017/2 2017/2 2017/2
2017/1 2017/1 2017/1  2017/1  2017/1  2017/1 
      Opgelet: In onderstaande brochures was de waarnemingssfeer beperkter (werkgevers en werknemers lokale en provinciale besturen niet inbegrepen)
2016/4 2016/4 2016/4 2016/4 2016/4 2016/4
2016/3 2016/3 2016/3 2016/3 2016/3 2016/3
2016/2 2016/2  2016/2  2016/2  2016/2  2016/2 
2016/1 2016/1  2016/1  2016/1  2016/1  2016/1 
2015/4 2015/4 2015/4 2015/4 2015/4 2015/4
2015/3 2015/3  2015/3  2015/3  2015/3  2015/3 
2015/2 2015/2  2015/2  2015/2  2015/2  2015/2 
2015/1 2015/1 2015/1 2015/1 2015/1 2015/1
2014/4 2014/4  2014/4  2014/4  2014/4  2014/4 
2014/3 2014/3 2014/3 2014/3 2014/3 2014/3
2014/2 2014/2  2014/2  2014/2  2014/2  2014/2 
2014/1 2014/1  2014/1  2014/1  2014/1  2014/1 

Relatie met de brochure Snelle ramingen van de tewerkstelling

De brochure “Loontrekkende tewerkstelling” is de natuurlijke aanvulling op de brochure die is gewijd aan de "Snelle ramingen van de tewerkstelling". Zij baseert zich eveneens op de trimestriële gegevensbestanden, maar ditmaal op de situatie op het einde van de zevende maand volgend op het verstrijken van het betrokken kwartaal, wanneer het aantal ontbrekende aangiftes veel lager ligt. Dit laat toe om meer gedetailleerde tabellen op stellen.

Invloed van invoering van de DmfA

De invoering van de DmfA heeft een onderbreking in de tijdreeksen en bepaalde aanpassingen tot gevolg gehad. De brochure 2003 bevat een apart hoofdstuk over de methodologie en de nieuwe mogelijkheden die dit schept. Een en ander wordt geïllustreerd door een aantal tabellen: Bijlagetabellen brochure 2003.

^ Back to Top