panel 2

Publicaties

Via de multifunctionele aangifte delen werkgevers ieder kwartaal informatie mee die de RSZ in staat stelt om statistieken te maken en ter beschikking te stellen. Een aantal statistieken worden op vaste tijdstippen gepubliceerd onder de vorm van brochures.

Aangegeven lonen en bezoldigde periodes


Problemen met het openen van Excel-documenten in Internet Explorer

Internet Explorer kan problemen geven wanneer men een Excel-bestand wil openen vanop de website. Internet Explorer probeert dit bestand op te slaan als een ZIP-bestand. Dit probleem is louter te wijten aan compatibiliteitsproblemen van IE met office 2007/2010.

Dit probleem kan opgelost te worden door het bestand effectief op te slaan als een zip-bestand, daarna de extensie “.zip” te wijzigen in “.xlsx”. Wanneer het bestand nu geopend wordt in Excel, wordt het normaal herkend als een excel-bestand.

Of u gebruikt gewoon een andere internetbrowser: Chrome, Firefox, Opera, Comodo Dragon, …


Deze brochure geeft een overzicht van de lonen en de bezoldigde periodes voor een volledig jaar.

  • Periodiciteit: de brochure wordt jaarlijks gepubliceerd
  • Eerste publicatie: de eerste publicatie heeft betrekking op 1996

Inleiding van de brochure

Tabellen

Volledige brochure

2017

2017  2017 

2016

2016 2016

2015

2015  2015 

2014

2014 2014

2013

2013  2013 

Kenmerken

Naast de klassieke indeling op basis van de activiteitstak (op basis van de NACE-Bel-nomenclatuur), is deze brochure ook ingedeeld volgens de bedrijfssectoren waarvan de afbakening overeenstemt met de categoriekengetallen die de RSZ gebruikt bij het innen van bijdragen die meestal buiten het domein van de socialezekerheidsregelingen in de strikte zin liggen.

Deze brochure heeft doorheen de jaren enkele veranderingen ondergaan. Een paar voorbeelden:

  • het onderscheid tussen de premies, de verbrekingsvergoedingen en het enkel vertrekvakantiegeld.
  • De verdeling naar woonplaats van de werknemer.
^ Back to Top