Publicaties

Via de multifunctionele aangifte delen werkgevers ieder kwartaal informatie mee die de RSZ in staat stelt om statistieken te maken en ter beschikking te stellen. Een aantal statistieken worden op vaste tijdstippen gepubliceerd onder de vorm van brochures.

Aangegeven lonen en bezoldigde periodes

Laatste update: 08 December 2020

Deze brochure geeft een overzicht van de lonen en de bezoldigde periodes voor een volledig jaar.

Kenmerken

Vanaf 2018 worden de tabellen naar activiteitssector - een eerder administratieve indeling, gebaseerd op de werkgeverscategorieën - niet meer in de brochure zelf opgenomen, maar zijn ze apart consulteerbaar in de volgende excel-tabel:
Aangegeven lonen en bezoldigde perioden naar werkgeverscategorie
In dit bestand kan iedereen zelf de voor haar/hem relevante sectoren selecteren.
Een volledig overzicht van deze werkgeverscategorieën vindt u via https://www.socialsecurity.be/lambda/portail/glossaires/bijlagen.nsf/web/Bijlagen_Home_Nl - bijlagen 27 en 29.

   • Periodiciteit: de brochure wordt jaarlijks gepubliceerd
  • Eerste publicatie: de eerste publicatie heeft betrekking op 1996

Inleiding van de brochure

Tabellen

Volledige brochure

2019

2019  2019 

2018

2018  2018 

2017

2017  2017 

2016

2016 2016

2015

2015  2015 

2014

2014 2014

2013

2013  2013 

 

^ Back to Top