Publicaties

Via de multifunctionele aangifte delen werkgevers ieder kwartaal informatie mee die de RSZ in staat stelt om statistieken te maken en ter beschikking te stellen. Een aantal statistieken worden op vaste tijdstippen gepubliceerd onder de vorm van brochures.

Verminderingen van de bijdragen voor sociale zekerheid: aantal betrokken werknemers en budgettaire impact

Laatste update: 02 September 2020

Deze brochure wordt niet meer gepubliceerd.

Wanneer u specifieke gegevens nodig heeft, kan u uw vraag steeds richten aan: stat.info@rsz.fgov.be

Overzicht

Er is een brochure specifiek gewijd aan de bijdrageverminderingen. Ze is op de website beschikbaar in PDF-formaat. Daarnaast zijn er op de website globale gegevens beschikbaar onder de vorm van tijdreeksen, ze worden al beschikbaar gesteld vooraleer de brochure zelf gepubliceerd kan worden.

  • Periodiciteit: de brochure wordt elk kwartaal gepubliceerd
  • Eerste publicatie: de eerste publicatie betreft het derde kwartaal van 1994.

Kenmerken

De bijdrageverminderingen die in de verschillende tabellen voorkomen betreffen de gegevens van een bepaald kwartaal geboekt binnen een periode van 7 maanden en voor het meest recente kwartaal 4 maanden na het verstrijken van het betrokken kwartaal. Deze statistieken zijn dus niet definitief; bovendien worden deze statistieken reeds opgesteld voordat er een administratieve controle werd uitgevoerd en bestaat de mogelijkheid dat de aangevraagde bijdragevermindering niet wordt toegestaan omdat aan de wettelijk voorgeschreven maatregelen niet voldaan werd.

2003 vormde een scharnierjaar door de invoering van de DmfA (multifunctionele kwartaalaangifte van de werkgever). Deze nieuwe manier van gegevensinzameling heeft ook zijn invloed gehad op de bijdrageverminderingen er rekening mee houdend dat bepaalde validiteitscontroles reeds gebeuren op het moment dat de aangifte geregistreerd wordt.

Dit wordt nog versterkt door een volledige revisie van het verminderingssysteem dat in voege trad op 1 januari 2004.

Een overzicht van de wijzigingen kan u lezen op de portaalsite van de sociale zekerheid in de DmfA-instructies voor de RSZ-werkgevers voor het tweede kwartaal van 2004 (bijdrageverminderingen).

Gegevens tot 2002

Tevens kunt u hier enkele tabellen en grafieken vinden die een overzicht bieden van het aantal werknemers voor wie door de werkgevers een bijdragevermindering werd gevraagd en een schatting van de financiële weerslag ervan en dit voor de periode vanaf het 3de kwartaal 1994 tot het tweede kwartaal van 2002.

Publicaties

Brochures

2010/1

2010/2

2010/3

2010/4

2011/1

2011/2 2011/3 2011/4

2012/1

2012/2  2012/3 2012/4 

2013/1

2013/2  2013/3  2013/4 

2014/1

2014/2  2014/3  2014/4 

2015/1

2015/2  2015/3  2015/4 

2016/1

2016/2  2016/3 2016/4

Tijdreeksen

De tijdreeksen vind u vanaf nu bij de online-statistieken

Gegevens tot 31 december 2002 (LATG-tijdperk)

Details tabellen en grafieken tot 2002/2

Tijdreeksen tot 2002/2 in excel-formaat

Tijdreeksen tot 2002/2 in PDF-formaat

 

^ Back to Top