Provinciale en Plaatselijke Besturen

Historische reeks van publicaties vanaf 2005.

Statistieken Provinciale en Plaatselijke Besturen

Laatste update: 13 Juni 2017

Sinds 1 januari 2017 is de RSZ bevoegd voor het innen van de socialezekerheidsbijdragen van de provinciale en plaatselijke besturen.

Dit betekent ook dat de statistische gegevens vanaf deze met betrekking tot het eerste kwartaal 2017 geïntegreerd zijn in de RSZ-statistieken.

Tot 2016 werden statistieken over de tewerkstelling (met pensioenbijdragen) bij de provinciale en plaatselijke besturen tijdens het 2de en 4de kwartaal gepubliceerd op de website van het voormalige DIBISS, dat tot dan (de inningen door) deze instellingen beheerde.

Op deze pagina vindt u deze historische reeks brochures vanaf 2005 tot en met 2016.

 

2005/2 2005/4
2006/2 2006/4
2007/2 2007/4
2008/2 2008/4
2009/2 2009/4
2010/2 2010/4
2011/2 2011/4
2012/2 2012/4
2013/2 2013/4
2014/2 2014/4
2015/2 2015/4
2016/2 2016/4
^ Back to Top