Tewerkstellingsbarometer mei 2018 2018-06-29

Hoeveel personen waren er aan de slag in mei 2018?

Werknemers aan de slag

Het gemiddelde aantal tewerkgestelde personen in mei 2018 bedroeg 4.009.250. Dat is een stijging van ongeveer 57.800 eenheden ten opzichte van mei 2017.

Het aantal tewerkgestelde personen lag hoger dan een jaar geleden (+1,4%); de opwaartse trend van de voorbije jaren zet zich dus door.

Mannen en vrouwen

De stijging van de tewerkstelling doet zich vrijwel in gelijke mate voor bij zowel vrouwen als mannen. Hiermee lijkt een einde te komen aan de trend van de voorbije jaren waarbij de tewerkstellingsevolutie positiever was bij vrouwen dan bij mannen.

Leeftijdsgroepen

De evolutie van de tewerkstelling is niet alleen het gevolg van werknemers uit die leeftijdsklassen die een job vinden/verliezen maar hangt evenzeer samen met de toename/afname van de bevolking in die leeftijdsklassen.

Het aantal jonge werknemers (< 25 jaar) is gedaald met 0,4% ten opzichte van vorig jaar, al is de dalingsgraad in de loop van de tijd wel afgenomen.

In de leeftijdscategorie 25-39 jaar steeg het gemiddelde aantal tewerkgestelde personen ten opzichte van mei 2017 (+1,3%).

In de leeftijdscategorie 40-49 jaar is er een zeer beperkte stijging van het gemiddelde aantal tewerkgestelde personen ten opzichte van mei 2017 (+0,2%).

De tewerkstelling van werknemers van 50-64 jaar is met 3% gestegen ten opzichte van mei 2017.

Woonplaats

Op jaarbasis is het gemiddelde aantal werknemers toegenomen in de drie gewesten. De relatieve toename is het sterkst in het Brusselse Gewest (+2,9%), en ongeveer even groot bij Vlaamse (+1,3%) als Waalse werknemers (+1,2%).

Meer informatie

Gedetailleerde cijfergegevens en informatie over de gehanteerde methodologie vindt u in de Maandelijkse tewerkstellingsbarometer.

^ Back to Top