RSZ geeft het startschot voor het nieuwe werken 2013-10-28

Met twee informatiesessies voor alle medewerkers, heeft de RSZ op 22 oktober officieel het startschot gegeven voor ‘het nieuwe werken’. Dat is een intern project waarmee de RSZ een nieuwe werkcultuur wil introduceren, gebaseerd op vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid.

Een van de speerpunten van het project is de introductie van telewerk. Vanaf 2014 zullen RSZ-medewerkers geleidelijk de kans krijgen om een dag per week thuis te werken.

De nieuwe werkcultuur komt ook tot uiting in een nieuw deontologische kader. Uit een interne enquête enkele jaren geleden was gebleken dat veel medewerkers behoefte hadden aan duidelijke regels voor gedrag op de werkvloer; directie en personeel stelden daarom gezamenlijk een deontologisch kader op.

Binnen het nieuwe werken bij de RSZ is er ook aandacht voor de sociale media. Met het project Student@work zette de RSZ begin 2012 zijn eerste stappen op de sociale media; al snel volgde een eigen RSZ-account op Twitter. Het moment is nu gekomen om de RSZ-medewerkers nauwer bij deze vorm van communicatie te betrekken. Een interne social media policy geeft medewerkers richtlijnen over hoe ze het best met de sociale media omgaan.

Naast deze vernieuwingen, die van de RSZ zelf uitgaan, bereidt de RSZ zich ook voor op de nieuwe loopbaan en het nieuwe evaluatiesysteem, die vanaf 2014 voor alle federale ambtenaren van kracht zullen worden.

Nieuwe werken website

^ Back to Top