Handhaving coronamaatregelen: Actiecampagne verplicht telewerk 2020-12-22

Het M.B. van 1 november 2020 maakte telewerk verplicht bij alle ondernemingen, voor alle personeelsleden, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. De handhaving van deze en andere coronamaatregelen maakt sinds 5 november deel uit van iedere terreincontrole door de sociale inspectiediensten.

Na de onrustwekkende vaststelling dat bijna de helft van de gecontroleerde werkgevers betrapt wordt op inbreuken op de coronamaatregelen, verzocht Minister Dermagne (Minister van Economie en Werk), om meer en intensievere controles op het verplicht telewerk.

Het strategisch comité van de SIOD heeft daarom beslist om vanaf januari 2021 een actiecampagne ‘Verplicht telewerk’ op te starten, inclusief:

  • Een flitscontrole (vooraf aangekondigde actie) door de inspectiediensten omtrent verplicht telewerk binnen de tertiaire sector;
  • Een communicatietraject om de ondernemingen, verenigingen en diensten te informeren omtrent verplicht telewerk.
^ Back to Top