Nieuwsarchief

Pas op: identiteitsfraude per e-mail! 2014-03-20

Momenteel doet er een e-mail de ronde die u, uit naam van de sociale zekerheid, vraagt om per e-mail vertrouwelijke gegevens en twee loonfiches op te sturen. De titel van de mail is “OPGELET” en de afzender beweert dat uw gegevens verloren gegaan zijn bij werken aan de database van de RSZ. Deze mail is een poging tot diefstal van uw identiteit (phishing). Stuur in geen geval uw gegevens door!

De RSZ zal u nooit vragen om vertrouwelijke gegevens of documenten op te sturen per e-mail. Hij stelt alles in het werk om uw gegevens te beschermen en de uitwisseling veilig te laten verlopen. Documenten wisselt u uit via de beveiligde eBox en gegevens via de beveiligde onlinediensten.

Hoe herkent u verdachte e-mails?

De volgende elementen moeten u in elk geval alarmeren:

  • De e-mail identificeert u niet (naam, rijksregisternummer…), maar bevat een algemene aanspreking (bv. beste/geachte klant);
  • De e-mail bevat taal- of stijlfouten;
  • Het e-mailadres komt niet van de overheid (bv. een Gmail- of Hotmailadres).

Te laat?

Heeft u toch uw gegevens doorgestuurd? Neem dan contact op met:

^ Back to Top