Nieuwsarchief

Arbeidsmarkt: industrie en bouw blijven krimpen 2013-01-15

De vertraagde economische bedrijvigheid in de tweede helft van 2012 blijft niet zonder gevolgen voor de werkgelegenheid. Anders dan in 2008 en 2009, wordt de conjunctuurverslechtering nu slechts in geringe mate opgevangen door een vermindering van de arbeidstijd (via economische werkloosheid of tijdskrediet), waardoor het aantal arbeidsplaatsen negatiever evolueert dan het arbeidsvolume gemeten in voltijdsequivalenten.

Arbeidsplaatsen

Op 30 september 2012 is het aantal arbeidsplaatsen gezakt met 0,4% ten opzichte van 30 september 2011. De terugval situeert zich vooral binnen de segmenten "Industrie en bouw" (-1,3% in arbeidsplaatsen) en de "Commerciële Dienstverlening" (-0,9%). 
In de "Niet-commerciële Dienstverlening" wordt opnieuw een lichte stijging (+0,5%) van het aantal arbeidsplaatsen ten opzichte van het voorgaande jaar genoteerd. De Capelohervorming maakt het echter moeilijk om een duidelijk beeld te krijgen van de tewerkstellingsevolutie in de overheidssector en onderwijs.

Arbeidsvolume

De evolutie van het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten op jaarbasis is nog licht positief(+0,1%). In de "Industrie en bouw" is er parallel met de daling in arbeidsplaatsen, ook een (iets beperktere) daling in arbeidsvolume (-0,8%). In de "Commerciële Dienstverlening" is het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten nauwelijks gewijzigd (+0,1%) ten opzichte van het derde kwartaal van 2011.In de “Niet commerciële dienstverlening is de stijging van het arbeidsvolume (+0,9%) iets hoger dan de stijging van het aantal arbeidsplaatsen, maar ook hier geldt de opmerking dat de meting omwille van de wijzigingen in de aangifteprocedure in de overheidssector moeilijk in te schatten valt.

Evolutie van de loontrekkende tewerkstelling in de privésector

Uitzendkrachten, dienstencheques en studentenarbeid

De verminderde vraag naar arbeidskrachten leidt ook tot een daling van de tewerkstelling van uitzendkrachten. Die kent in het derde kwartaal 2012 een terugval in arbeidsvolume met ongeveer 8,5% tov het derde kwartaal 2011 (-10 % bij de arbeiders, -7% bij de bedienden). 
De vraag naar arbeidskrachten in de particuliere huishoudens via het stelsel van de dienstencheques blijft nog steeds toenemen (groei op jaarbasis: +4% in arbeidsplaatsen, +8% in arbeidsvolume). De groeivoeten zijn de laatste kwartalen wel sterk teruggelopen.

De nieuwe regels op de studentenarbeid en onderwerping aan de sociale zekerheid van toepassing vanaf 1 januari 2012 maken vooral de tewerkstelling van studenten buiten de zomermaanden eenvoudiger en voordeliger. Toch is de studentenarbeid ook in het derde kwartaal 2012 toegenomen ten opzichte van het derde kwartaal 2011. Zo steeg het aantal dagen studentenarbeid met bijzondere verminderde sociale bijdragen met 7 %. De forse toename van de studentenarbeid in het eerste semester (+36%) is dus niet ten koste gegaan van de tewerkstelling van studenten tijdens de zomermaanden.

U vindt dit bericht ook in onze nieuwsbrief.

^ Back to Top