Nieuwsarchief

e-gov-Awards 2012: drie nominaties voor de RSZ 2012-11-26

Deze week zijn de kandidaten voor de e-gov-Awards 2012 bekendgemaakt. De RSZ is genomineerd voor drie projecten: de eBox voor burgers, Dolsis en user management.

eBox voor burgers

In samenwerking met de KSZ (Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid) ontwikkelde de RSZ de eBox voor burgers. De eBox is een persoonlijke, gecentraliseerde, beveiligde en elektronische brievenbus waarin alle documenten die de deelnemende instellingen aan burgers bezorgen, verzameld worden.
Deze onlinedienst brengt de communicatie van de overheid met de burger samen en beperkt het aantal papieren documenten.
De eBox is genomineerd in de categorie ‘Beste project’ en ‘Samenwerking’

Dolsis

In de categorie ‘Rendabiliteit’ is de RSZ – opnieuw samen met de KSZ  – genomineerd voor het project Dolsis.
Dolsis is een toepassing die overheidsinstellingen direct toegang geeft tot de gegevens van de RSZ. Dat leidt niet alleen tot administratieve vereenvoudiging, het helpt bovendien om fraude sneller op het spoor te komen. Dolsis kan de opsporing van allerlei vormen van fraude verbeteren. Tot nu toe waren de RSZ-gegevens voor sommige instellingen het ontbrekende puzzelstuk bij het samenstellen van fraudedossiers. Door de combinatie van de eigen gegevens met die van de RSZ krijgen instellingen een nieuw, krachtig wapen in de strijd tegen fraude in handen.
Dolsis is toegankelijk voor overheden van alle niveaus – ook regionale en lokale. De toegang tot de gegevens is onderworpen aan de strengste veiligheidsvoorschriften.

GIAM

In de categorie ‘Innovatie’ is de RSZ samen met mede-initiatiefnemer Fedict genomineerd voor GIAM: geïntegreerd identity and access management.
GIAM zorgt ervoor dat ondernemingen voortaan zelf elektronisch kunnen aangeven wie waarvoor gemachtigd is. Dankzij een samenwerking tussen de RSZ en Fedict wordt GIAM stap voor stap veralgemeend voor alle nieuwe toepassingen van de sociale zekerheid en de federale overheid, maar ook regionale agentschappen kunnen inhaken op het initiatief.
Voor de ondernemingen biedt GIAM het gebruiksgemak en de veiligheid van één centraal beheersysteem voor de identificatie, authenticatie en het beheer van toegangsrechten. Wanneer iemand van rol verandert of de onderneming verlaat, wordt het zeer eenvoudig om zijn of haar toegangsrechten aan te passen.

^ Back to Top