Nieuwsarchief

Beperkte groeivertraging op de arbeidsmarkt 2012-04-06

Snelle Ramingen Tewerkstelling - Vierde kwartaal 2011

De economische groeivertraging die is ingezet in de tweede helft van 2011 is ook al merkbaar op de arbeidsmarkt. In het vierde kwartaal 2011 wordt nog wel een groei van de tewerkstelling van 28.000 arbeidsplaatsen (0,8%) opgetekend, maar die is minder sterk dan de voorgaande kwartalen. De groei valt terug binnen de 3 grote segmenten van de arbeidsmarkt, "Industrie en bouw" (0,2%), "Commerciële Dienstverlening" (1,1%) en "Niet-commerciële Dienstverlening" (0,7%).

De stijging van het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten op jaarbasis is nog veel sterker maar de stijging op jaarbasis wordt vertekend doordat het arbeidsvolume in het vierde kwartaal 2010 lager uitviel door de slechte weersomstandigheden. Indien gecorrigeerd wordt voor de invloed van het weerverlet komt de groei op jaarbasis uit op ongeveer 45.000 voltijdsequivalenten (1,5%) en ligt daarmee op hetzelfde niveau van het derde kwartaal 2010. In de "Industrie en bouw" is de stijging van het arbeidsvolume quasi gelijk aan de groei in arbeidsplaatsen (0,3%). De groei van het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten in de "Commerciële Dienstverlening" (2,4%) en in de "Niet-commerciële Dienstverlening" (1,6%) is echter sterker dan de stijging in aantal arbeidsplaatsen.

De groei binnen de zeer conjunctuurgevoelige uitzendsector is in het vierde kwartaal volledig stilgevallen. Enkel bij het segment van de bedienden was nog een lichte stijging van het arbeidsvolume aanwezig. Ook de groei van de sector van de dienstencheque-activiteiten (+8%) is in 2011 heel wat minder fors dan de voorbije jaren. De groei van de tewerkstelling wordt dan ook bepaald door een aantal sectoren (voornamelijk in de commerciële dienstverlening) die trager reageren op de conjunctuurschommelingen en waar het effect van het conjunctuurherstel van 2010 nog domineert en door sectoren die weinig conjunctuurgevoelig zijn (voornamelijk in de niet-commerciële dienstverlening).

U vindt deze tekst (met grafiek) ook in onze nieuwsbrief.

^ Back to Top