Nieuwsarchief

Relanceplan: maatregelen genomen door de RSZ 2009-02-05

In uitvoering van het relanceplan van de regering, is het Beheerscomité van de RSZ er zich van bewust dat bepaalde ondernemingen als gevolg van de economische en financiële crisis betalingsmoeilijkheden zouden kunnen ondervinden; het herinnert eraan dat er, beperkt door de weerslag ervan op de financiering van de sociale zekerheid, procedures bestaan (uitstel, vrijstelling van sancties) om hen te helpen deze problemen te overwinnen/te beheren. Wat de kwijtschelding van de sancties betreft, wordt een procedure ingevoerd die specifiek is voor de crisis.

^ Back to Top