Nieuwsarchief

RSZ-STATISTIEKEN: een dubbele kijk voor 2007 2009-06-26

Vanaf het jaar 2008 is een nieuwe activiteitennomenclatuur (NACE-Bel 2008) in voege getreden. Een nieuwe nomenclatuur sluit beter aan bij de huidige economische realiteit, maar deze omschakeling naar een nieuwe nomenclatuur betekent ook dat er in de tijdsreeksen een breuk is ontstaan. Om deze breuk zoveel mogelijk op te vangen worden de gegevens m.b.t. 2007 (en voor de brochure “loontrekkende tewerkstelling” ook m.b.t. 2006) op de website ook gepubliceerd volgens de nieuwe code die pas vanaf 2008 aan de ondernemingen werd toegekend.

Tevens werden ook tabellen toegevoegd naar sectorgroep, gebaseerd op de paritaire comités, zodat de gegevens ook vanuit dit nieuwe standpunt kunnen bekeken worden.

^ Back to Top