Nieuwsarchief

Herstel van de arbeidsmarkt: De crisis voorbij? 2010-12-23

Het herstel van de globale arbeidsmarkt, ingezet in de eerste jaarhelft van 2010, wordt bestendigd in het derde kwartaal. Zowel in arbeidsplaatsen als in arbeidsvolume wordt een jaar-op-jaargroei opgetekend van meer dan 1%. In arbeidsplaatsen wordt zo terug het piekniveau van net voor de economische crisis (3de kwartaal 2008) bereikt. Het arbeidsvolume ligt nog een stuk lager dan het niveau van voor de crisis (-37.000 voltijdsequivalenten).

Hoewel de globale impact van de fincancieel-economische crisis op de tewerkstelling beperkt lijkt, toont de vergelijking met het derde kwartaal 2008 grote verschillen binnen de arbeidsmarkt. De sterke groei in dienstencheque-activiteiten en de maatschappelijke dienstverlening compenseren het forse banenverlies in de industrie en het beperktere verlies in de logistieke en financiële diensten, maar niet het verlies in arbeidsvolume in voltijdsequivalenten.

De arbeidsuitstoot betreft immers voornamelijk voltijdse banen, terwijl de extra arbeidsplaatsen in de maatschappelijke dienstverlening en zeker in de sector van de dienstencheque-activeiten veelal deeltijds van aard zijn.

De uitzendsector blijft hernemen zowel bij de arbeiders als bij de bedienden. Het niveau van voor de economische crisis (vooral in arbeidsvolume) wordt echter nog niet bereikt.

^ Back to Top