Nieuwsarchief

Arbeidsmarkt trekt verder aan 2011-04-04

Het herstel van de globale arbeidsmarkt, ingezet in de eerste jaarhelft van 2010, wordt verder bestendigd in het vierde kwartaal.
Het aantal arbeidsplaatsen in de secundaire en tertiaire sector blijft voor het tweede kwartaal op rij stabiel en neemt nog steeds sterk toe in de social profit en uitzend- en dienstencheque-activiteiten. 
Voor het eerst sinds het vierde kwartaal 2008 is op jaarbasis een toename van het aantal voltijdse jobs waar te nemen. 
Op jaarbasis is de stijging van het aantal arbeidsplaatsen (+37.000) quasi volledig toe te schrijven aan de voormelde groeisectoren. 
Daarmee is voor de globale arbeidsmarkt het verlies aan arbeidsplaatsen door de economische crisis al meer dan goedgemaakt.

Het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten neemt opnieuw toe (+40.000 op jaarbasis) en zelfs iets sterker dan het aantal arbeidsplaatsen. 
Maar vermits het verlies in arbeidsvolume zich sneller heeft ingezet en het verlies ook groter was, volstaat dit nog niet om qua arbeidsvolume aan te sluiten bij het niveau van voor de crisis. 
Dit heeft zowel te maken met de nog onvolledige inzet van de arbeidskrachten in de secundaire en logistieke sectoren als met het feit dat het arbeidsvolume van de bijgekomen arbeidsplaatsen kleiner is dan dat van de verloren arbeidsplaatsen. 
In het vierde kwartaal werd het arbeidsvolume wel sterk getemperd in de bouwsector en aanverwante industriële sectoren door de slechte weersomstandigheden van de maand december.

Kom er meer van te weten in de nieuwe editie van de snelle ramingen van de tewerkstelling.

^ Back to Top