Nieuwsarchief

De Arbeidsmarkt: de crisis voorbij 2011-07-06

De tewerkstellingscijfers voor het eerste kwartaal van 2011 bevestigen dat de globale arbeidsmarkt zich, sinds de eerste jaarhelft van 2010, herstelt van de laatste economische crisis. Zowel het arbeidsvolume als het aantal arbeidsplaatsen bereiken opnieuw minstens de niveaus van voor de economische crisis.

Al drie kwartalen na elkaar, stabiliseert de tewerkstelling zich in de meest gevoelige sectoren (industrie, logistiek, financiële sector), ondanks de sluitingen en herstructureringen die tijdens die periode werden doorgevoerd.

De groei in de uitzendsector blijft aanhouden en bereikt nu terug het niveau van begin 2008. In de social profit en dienstencheque-activiteit is de stijging van zowel het aantal arbeidsplaatsen als van het arbeidsvolume nog steeds aanzienlijk.

Vooral de herneming van het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten op jaarbasis (+2,9% of een toename met 81.000 voltijdsequivalenten) is dit kwartaal opmerkelijk. Daar waar de verhoging van het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten in het vierde kwartaal 2010 nog werd afgeremd door de slechte weersomstandigheden van de maand december, is het eerste kwartaal 2011 voor de bouwsector en de aanverwante sectoren in de industrie een bijzonder sterk kwartaal. De vertekening in de vergelijking op jaarbasis (ten opzichte van het eerste kwartaal 2010, dat eveneens door slechte weersomstandigheden een sterk gereduceerd arbeidsvolume vertoonde), kan geraamd worden op ongeveer 24.000 vte.

Ook bij de leeftijdscategorieën van werknemers die door de crisis het meest getroffen werden is het herstel duidelijk merkbaar. Zo is er opnieuw een stijging van de tewerkstelling bij de mannen jonger dan 25 en bij de leeftijdsgroep van 25 tot 40. Ook hier wordt opnieuw een duidelijke groei van het aantal voltijdse arbeidsplaatsen waargenomen.

Meer details vindt u in de aangepaste editie van de snelle ramingen van de tewerkstelling, elders op deze site.

^ Back to Top