Nieuwsarchief

RSZ-STATISTIEKEN: Verdeling van arbeidsplaatsen naar plaats van tewerkstelling: gegevens 2009 zijn verschenen 2011-04-15

De brochure met de verdeling van de arbeidsplaatsen naar plaats van tewerkstelling (ook bekend als de gele brochure of gedecentraliseerde statistiek) 
voor het tweede en het vierde kwartaal 2009, die zowel de gegevens van de RSZ als van de RSZPPO bevat, 
werd op de website geplaatst en is ook in brochurevorm verschenen. 
Hiermee kunnen de gevolgen van de economische crisis in 2009 op de (sub-)regionale arbeidsmarkt in detail bestudeerd worden. 
Meer gedetaileerde gegevens kunnen steeds bij de Directie Statistiek bekomen worden via het contactformulier.

Deze brochure is, zoals alle publicaties vanaf 2008, opgesteld volgens de nieuwe activiteitennomenclatuur (NACE-Bel 2008). 
Tevens zijn de tabellen "Bijkomende statistische gegevens naar plaats van tewerkstelling" bijgewerkt tot 2009.

^ Back to Top