panel 2

Organisatie

Beheerscomités

De beheerscomités zijn de hoogste beheersorganen van de RSZ. Ze houden zich bezig met:

 • het beheer van de instelling
 • de benoeming en bevordering van het personeel
 • de vaststelling van het personeelskader

Verscheidene beheerscomités

Binnen de RSZ bestaan er verscheidene beheerscomités, die ieder verantwoordelijk zijn voor een ander aspect van de RSZ.

 • Het beheerscomité RSZ
 • Het beheerscomité van de sociale zekerheid
 • Het beheerscomité van het Fonds sociale Maribel van de overheidssector

Samenstelling

Elk beheerscomité is paritair samengesteld, dat wil zeggen: met een gelijk aantal vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemersorganisaties. Er zetelen ook vertegenwoordigers in van de regering.

De administrateur-generaal en adjunct-administrateur-generaal nemen deel aan de vergaderingen en kunnen zich laten bijstaan door technische experten (inzake begroting, personeelsbeleid, wetgeving, ...)

Het beheerscomité RSZ

 • Voorzitter: Paul Soete
 • Regeringscommissarissen: Maruja Van Baelen (Sociale Zaken) en Thierry Mailleux (Begroting)
 • Vertegenwoordigers van de werkgevers: Werner Abelshausen, Koen Cabooter, Jean De Breuck, David Lanove, Ivo Van Damme
 • Vertegenwoordigers van de werknemers: Anne Leonard, Koen Meesters, Sabine Slegers, Jean-François Tamellini, Celien Vanmoerkerke

Het beheerscomité van de sociale zekerheid

 • Voorzitter: Ferre Wyckmans
 • Regeringscommissarissen: Maruja Van Baelen (Sociale Zaken) en Thierry Mailleux (Begroting)
 • Vertegenwoordigers van de werkgevers: Werner Abelshausen, Bart Buysse , Alice Defauw, Robert de Mûelenaere, Renaud Francart, Karel Van Eetvelt 
 • Vertegenwoordigers van de werknemers: Hilde Duroi, Anne Leonard, Koen Meesters, Anne Panneels, Chris Serroyen, Sabine Slegers, Miranda Ulens 
 • Vertegenwoordigers van de overheid: Bernadette Adnet , Lucas Degroot, Sophie Heuskin, Lisbeth Sommen, Geert Vancronenburg, Peter Vansintjan, Lieven Van Wichelen
 • Vertegenwoordigers van het Nationaal Intermutualistisch College: Tom Joos, Jean-Marc Laasman

Het beheerscomité van het Fonds sociale Maribel van de overheidssector

 • Voorzitter: Sarah Scaillet
 • Vertegenwoordigers van de werkgevers: De heer Jean-Marc Rombeaux, Guillaume Bauwens, Katleen Janssens, Fabio Contipelli, Carine Elst, Jean-Luc Bienfet, Debbie Verschueren, Michel Mahaux, Gunter Joye, Wim Vandenhaute, Mark Vos, Olivier Plasman, Rosa Langer, Claude Parmentier, Frédéric Foubert, 
 • Vertegenwoordigers van de werknemers: Brigitte Collin, France Voss, Ingrid Daveloose, Jan Mortier, Christoph Vandenbulcke, Benigne Pieters, Marc Flamand, Guy Crijns, Christine Bouché, Yves Derycke, Olivier Nyssen, Emiel Luyten, Rudy Janssens, Gino Hoppe, Sabine Libert

Het directiecomité

Het directiecomité zorgt voor het dagelijks bestuur van de RSZ. Het bepaalt de strategie, stelt het personeelsplan en de beheersbegroting op en evalueert de uitvoering ervan.

Het directiecomité is een belangrijk overlegorgaan dat bovendien een coördinerende en superviserende rol heeft voor alle dienstoverstijgende aspecten. Hier worden wetgevende items besproken, budgettaire aspecten behandeld en de nieuwe projecten goedgekeurd en opgevolgd.

Samenstelling

Het directiecomité is samengesteld uit de administrateur-generaal, zijn adjunct en de directeurs-generaal van de RSZ.

Koen Snyders

Koen Snyders

Administrateur-generaal

Anne Kirsch

Anne Kirsch

Adjunct-administrateur-generaal 

Vincent Barthélémy

Vincent Barthélémy

Directeur-generaal

AD I - Algemene directie van de Ondersteuningsdiensten

Carine Volters

Carine Volters

Adviseur-generaal

AD II - Algemene directie van de Inningdiensten 

Johan Van Der Bruggen

Johan Van Der Bruggen

Directeur-generaal

AD III - Algemene directie Identificatie en Controle van de Aangiften 

Jean-Claude Heirman

Jean-Claude Heirman

Directeur-generaal

AD IV - Juridische diensten

Marc Schiepers

Marc Schiepers

Directeur-generaal

AD V - Algemene directie van de Financiële en Statistische diensten

Karel Deridder

Karel Deridder

Directeur-generaal

AD IV - Algemene directie van de Inspectiediensten

Philippe Nys

Philippe Nys

Adjunct-Administrateur-Generaal

AD VII - Algemene directie Sociale Maribel en Overzeese Sociale Zekerheid

Philippe Benoit

Philippe Benoit

Secretaris van het Directiecomité

Adviseur-generaal van de directie Organisatie en Ontwikkeling

^ Back to Top