panel 2

Dynamiek op de arbeidsmarkt: een herstel met regionale verschillen 2016-12-15

Tussen juni 2014 en juni 2015 zijn er in België netto 30.851 (bij de RSZ aangegeven) arbeidsplaatsen bijgekomen. Dat blijkt uit een analyse van DynaM-Reg, een samenwerkingsverband van RSZ, HIVA-KU Leuven en de drie gewesten. De dynamiek op de arbeidsmarkt verschilt sterk per regio.

De positieve evolutie is het resultaat van een groei met 213.400 arbeidsplaatsen en een verlies van 182.500 arbeidsplaatsen.

Regionale verschillen

De dynamiek in het herstel sinds de crisis loopt echter niet gelijk in de drie gewesten. Bovendien verschuiven er ook jobs binnen eenzelfde onderneming van de ene vestiging naar de andere vestiging tussen de gewesten.  

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kende een sterke dynamiek, in het bijzonder bij de ondernemingen die alleen in het Brussels Gewest actief zijn (“uniregionale ondernemingen”). Ter vergelijking met de andere gewesten: het Brussels gewest vertegenwoordigt 23,8% van de netto-aangroei bij alle uniregionale ondernemingen in België, terwijl het tewerkstellingsaandeel rond 12% schommelt. De netto-evolutie was zwakker (0,3%) dan in de twee andere gewesten (1,2% in Vlaanderen en 0,6% in Wallonië) omdat er relatief meer jobs verloren zijn gegaan in Brussel (6,1%) dan in Vlaanderen (4,9%) en Wallonië (5,4%).

Het Vlaams Gewest liet de beste groeicijfers optekenen omdat de brutotoename van jobs er op peil bleef (6,1%). Ook de in- en uitstroomgraad van werknemers lagen er op het hoogste niveau. Deze cijfers werden mede verhoogd door het positieve saldo van de transfer van arbeidsplaatsen vanuit het Brussels en het Waals Gewest binnen eenzelfde onderneming.

In het Waals Gewest werkte de crisis langer door, maar is wel een inhaalbeweging ingezet. We merken een fors herstel in de netto-evolutie bij de uniregionale ondernemingen in het Waals Gewest, van -3.001 in 2013-2014 naar +4.177 in 2014-2015. Daar tegenover staat dat de multiregionale ondernemingen een lager niveau van dynamiek kennen ten opzichte van het jaar voordien.

Over het onderzoek

Het is de eerste keer dat DynaM de volledige tewerkstellingsdynamiek voor de Belgische loontrekkende tewerkstelling in kaart brengt, met een volledig accuraat beeld van de dynamiek per gewest en de interregionale transfers bij eenzelfde onderneming.

De dynamiek is ontleed op twee niveaus : het niveau van arbeidsplaatsen en het niveau van werknemers. Om de volledige regionale dynamiek te kennen is het onderscheid tussen uniregionale (enkel actief in één gewest) en multiregionale ondernemingen (met vestigingen in meer dan één gewest) noodzakelijk.

Over DynaM

DynaM-Reg is een uniek samenwerking tussen de RSZ, het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), het Departement Werk en Sociale Economie van het Vlaams Gewest, het "Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique" (IWEPS), en het HIVA-KU Leuven.

Alle cijfers en analyses zijn te raadplegen op www.dynam-belgium.org.

^ Back to Top